Europese Verkiezingen – Pt. 1


Zoals wel vaker in verkiezingstijd begon ik eergisteren mijn queeste richting de Europese Verkiezingen als haast permanent zwevende kiezer op Stemwijzer.nl. Nu ben ik iemand die redelijk politiek geëngageerd is. Ook op Europees vlak. Toch verbaasde ik me na de eerste vraag over de hiaten in mijn eigen kennis op het gebied van Europese governance. Tijd voor een opfriscursus, maar wel aan de hand van de stellingen in de stemwijzer. Om zaken overzichtelijk te houden in maar liefst drie delen.

Zie ook deel 2 en deel 3.

Welnu, deel 1, stelling 1:

1. De EU moet een politieke unie worden met één Europese regering, die door het Europees Parlement wordt benoemd en ontslagen.

Dat is meteen een heleboel in één stelling. Een politieke unie; is dat dan een Verhofstadtiaans ‘Verenigde Staten van Europa’ met federale wetten en daaronder aparte wetten voor staten à la de USA? Volgens Verhofstadt zijn er uitdagingen die simpelweg het best het hoofd kunnen worden geboden door een sterkere integratie van de Unie.

Retoriek terzijde, meeste economen zijn het erover eens dat een monetaire unie (één valuta) zonder een economische/politieke unie ook onwerkbaar is. Onduidelijk is of de oplossing daarvoor top-down planning door beleid, controle door een onafhankelijk Europees instituut of juist totale financiële/monetaire ontvlechting is (onderste filmpje, net iets voor de helft)?

2. Het Europees Parlement moet het recht krijgen om wetsvoorstellen in te dienen.

File:European Union legislative triangle.svg

Heh, konden ze dat niet al?

Nee dus … dat doet de commissie die indirect door het parlement gekozen wordt. Er zijn bijna geen andere voorbeelden van legislatures waar dit zo werkt. Aan de andere kant wordt ook gesteld dat het parlement wel de facto initiatiefrecht heeft omdat ze de commissie kan vragen bepaald beleid of bepaalde wetten op te stellen.

3. De voorzitter van de Europese Commissie moet direct door de burgers worden gekozen.

Ah, de Europese variant van de gekozen burgemeester. Onze minister-president kiezen we overigens niet. Al lopen die beide vergelijkingen natuurlijk wel enigszins mank. Op dit moment wordt de voorzitter van de commissie door de Europese Raad (met daarin de regeringsleiders van de EU-landen) voorgedragen. Overigens moet deze raad dan niet verward worden met de Raad van Europa, een organisatie die compleet los staat van de EU. Volgt u het nog? Enfin, dit voordragen gebeurt op basis van de uitslag van de Europese verkiezingen.  De voorzitter wordt voorgedragen en een absolute meerderheid van de leden van het parlement moeten dan voor hem stemmen.

Er is enige kritiek op dit systeem, zeker onder leden van het Europees Parlement, omdat een aantal benoemingen in het verleden niet geheel transparant verliepen. Een directe verkiezing lost dat probleem in ieder geval op.

4. De EU moet veel minder geld uitgeven aan de ondersteuning van boeren.

Kan het niet laten. Gaan even een stukje subjectief: de vrije markt werkt toch al niet in de praktijk en al helemaal niet als je ook nog vast blijft houden aan achterhaalde subsidies.

5. De EU moet vervoer van dieren over grote afstanden verbieden.

Een eerdere verordening met betrekking tot dierenwelzijn tijdens transport uit 2005 had positieve gevolgen voor dierenwelzijn en geen nadelige gevolgen voor de handel. Maar volgens de huidige wetgeving mogen dieren dus wel over grote afstanden (volgens de EU vervoer met een reistijd langer dan 8 uur) vervoerd worden. Het is onduidelijk wat een maatregel als deze zou betekenen.

6. De EU moet strengere regels opstellen om de uitstoot van CO2 te verminderen.

Aan de ene kant zijn we brave kinders in vergelijking met de grote jongens wat betreft carbon emissions. Aan de andere kant wordt de berichtgeving vanuit de richting van het IPCC steeds enger ….

7. Er moet een verbod komen op het subsidiëren van kernenergie door EU-landen.

En we gaan weer even subjectief: Gewoon nee. Kap nou eens met dat miemelen over kernenergie. Er zijn nog geen viable alternatives en tot die er zijn is kernenergie een veel betere optie dan carbon op blijven stoken.

8. De EU moet stoppen met regels voor de manier waarop EU-landen hun natuur moeten inrichten.

Dit gaat over afspraken in het kader van de Europese  biodiversiteitsstrategie en de Conventie voor Biologische Diversiteit. Dus het aaneenschakelen van grote ecologische gebieden waar dit de lokale flora en fauna helpt. Lijkt me niets mis mee. Hebben we in Nederland volgens mij trouwens ook relatief weinig last van.

9. De EU moet doorgaan met subsidies voor windmolens en zonnepanelen.

Uiteraard, zie ook 7. Wind- en zonne-energie moeten verder doorontwikkeld worden voor ze het over kunnen nemen van olie, gas en kool en later dus ook kernenergie.

10. De regels voor toelating van asielzoekers moeten in alle EU-landen hetzelfde zijn.

Akkoord. Maar dan ook wel solidair zijn richting de Italianen die er nu eenmaal het meest opvangen. Of we laten gewoon iedereen binnen natuurlijk.

Ok dat was leuk! Gaan we door in de volgende post met nummer 11 tot en met 20.

Klik hier voor deel 2 en deel 3.

,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.