Europese Verkiezingen – Pt. 2


Zie ook deel 1 en deel 3.

Zo. Deel twee dus. Laten we maar gelijk beginnen:

11. Afzonderlijke EU-landen kunnen groepen migranten of asielzoekers een verblijfsvergunning geven (generaal pardon). Dat moet zo blijven.

Heh verdorie, mijn linkje naar Rutger Bregman’s artikel over de voordelen van het openstellen van de grenzen had ik al gebruikt in het vorige deel …

[edit] Dit behoeft dus wel wat nuance. Bovendien sloot mijn antwoord
hierboven ook niet helemaal aan op de vraag. Het probleem is dat
asielzoekers hier al zijn. Soms mogen ze blijvensoms niet. En daartussen zit een bureaucratisch vagevuur.

Wat betreft arbeidsmigratie is de materie ook niet eenvoudig. Arbeid is niet zero-sum en creëert dus weer nieuwe banen. Dat is alleen niet direct en zodoende disproportioneel nadelig voor lager opgeleide
Nederlanders. Then again: de vraag is hier alleen of je vindt dat
Europa dit op moet kunnen leggen of dat dat mandaat bij Nederland zelf
hoort. Maakt het wellicht eenvoudiger. [/edit]

12. In de EU moet is en minimumtarief voor vennootschapsbelasting (belasting op winsten) komen.

Welvaartswinst voor de gehele Unie of minder regeldruk … leuke voor de VVD dit. Waar het om draait is dat er op dit moment vooral voor bedrijven die opereren in meerdere landen een oerwoud aan belastingwetgeving is, met het invoeren van deze maatregel kunnen ze zich aan belastingwetten van één van de landen waarin ze zich bevinden houden wat de regeldruk zo ook weer vermindert. Meer regels maken om ze te verminderen heet dat. Grappig heh, beleid?

13. De EU moet minder geld geven aan armere regio’s binnen de EU.

De afspraak van lidmaatschap was baten én lasten accepteren. Maar de verschillen tussen de Europese lidstaten zijn groot. Volgens sommigen té groot.

14. De EU moet een belasting op financiële transacties invoeren.

Aannemende dat het hier over de EU FTT gaat hebben we het over een belasting op secundaire bancaire producten. Beoogd effect hiervan is het beschermen van de ‘echte economie‘ terwijl dubieuze praktijken als High frequency trading (HFT) ontmoedigd worden.

Huidige beleidslijn uit Den Haag; Nederland doet alleen mee aan als pensioenfondsen uitgesloten zijn en de hele EU verplicht meedoet.

15. Er moeten Europese obligaties komen, zodat alle eurolanden gezamenlijk garant staan als één van hen een lening afsluit.

Controversieel puntje. Gezamenlijke obligaties betekent dat staten die zich niet netjes hebben gedragen wel kunnen meeliften op de successen van hun brave broertjes. Over de effecten van invoering is bovendien veel onduidelijk.

16. Directe Europese belastingen moeten de contributies van lidstaten aan de EU vervangen.

Kan niet goed vinden waarom het huidige systeem aan vervanging toe is. Op het moment betalen lidstaten .73% van hun BNP, maar dit kan aangepast worden als dit een te zware eis is.

17. De Europese Centrale Bank (ECB) moet meer taken krijgen, zoals stimulering van de werkgelegenheid.

Kan niets vinden in de zin van wetsvoorstellen hierover. Klinkt voor mij heel erg als iets wat lidstaten veel beter zelf kunnen.

18. Het begrotingstekort van een EU-land mag niet meer dan 3 procent bedragen, ook niet als er sprake is van hoge werkloosheid.

Afhankelijk van de econoom die je spreekt is bezuinigen Haarlemmerolie voor latere groei (de oplettende lezer weet nu welke econoom ik nu in mijn achterhoofd heb) of juist een enorme rem op diezelfde ‘bounce-back’. Ik wil deze stukjes niet te lang laten worden, dus pak Keynes en Hayek er nog maar eens bij.

19. Achttien EU-landen hebben de euro. Voorlopig mogen andere landen de euro niet invoeren.

Daar zijn criteria voor. Een aantal landen voldoen bijna aan die criteria (Litouwen, in Denemarken gaan ze hier hoogstwaarschijnlijk weer een referendum over houden). Van de andere kant kun je vraagtekens zetten bij een uitbreiding van de Eurozone zolang er geen (beter geïntegreerde) economische unie naast de monetaire unie bestaat (Zie vraag 1).

20. De EU moet zich sterk maken voor invoering van een minimumloon, waarvan de hoogte per land moet worden vastgesteld.

Hoewel veel EU landen al een minimumloon hebben ingesteld, is dit niet overal het geval. (Let bij dat kaartje wel op; Duitsland heeft bijvoorbeeld geen minimumloon, maar regelt dat in veel sectoren in de CAO. Betekent wel dat werknemers in sectoren zonder CAO dus pech hebben.) Over de effecten van minimumloon zijn de meningen (en onderzoeksresultaten) nogal verdeeld. (Kijk bij die tweede link ook even naar de onderste twee papers; effect van minimum wage op educational attainment en body-weight. Wat daar de effecten daar dan weer van zijn laat zich voorspellen.)

Zo, dat was deel 2. Op naar 3. Kan ik bijna die StemWijzer in gaan vullen!

Klik hier voor deel 1 en deel 3.

,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.