Europese Verkiezingen – Pt. 3


Inmiddels zijn we alweer bij deel 3 aanbeland. Laten we eens kijken.

Zie ook deel 1 en deel 2.

21: De EU moet zeggenschap krijgen over de sociale wetgeving in de lidstaten.

Op dit moment richt sociaal beleid zich binnen de EU heel sterk op een aantal oncontroversiële vlakken. Meer wetgeving betekent dus op dit vlak ook sneller onenigheid. Het is maar de vraag of dat perse in de komende vier jaar moet.

22: Een in Nederland gesloten homohuwelijk moet in alle EU-landen worden erkend.

Een plaatje ter illustratie. Laat ik er verder niet al te subjectief over worden. Donkerblauw: huwelijk erkend, lichtblauw: andere vorm van partnerschap erkend. De rest lijkt me redelijk self-explanatory.

Laws regarding same-sex partnerships in Europe
Bron: Wikipedia (13-05-2014)

23: De Europese bewaarplicht voor telefoon- en internetgegevens moet onmiddellijk worden afgeschaft.

Ehh was dat niet al gebeurd? Het ECJ heeft begin april het ‘2006 European Data Retention Directiveteruggedraaid. Maar wellicht wordt hier iets anders bedoeld. Is met nog steeds niet helemaal duidelijk.

24: Er mogen geen nieuwe landen meer toetreden tot de EU.

Dat wil zeggen: Turkije en de Balkan mogen niet toetreden. De voors en tegens hiervan zijn nogal complex. Het hele screening proces is overigens al wel redelijk rigoureus.

25: Er moet een Europees leger komen.

Er is al iets wat wel in de buurt komt. En aangezien Nederland door enorme budgetcuts op defensie maar amper aan zijn verplichtingen tegenover bijvoorbeeld de NAVO kan toekomen, is het wellicht een idee om het dan maar helemaal in handen van de EU te laten.

26: Het buitenlandse beleid moet veel meer op EU-niveau worden vastgesteld.

Ehem. Welk buitenland? Van de EU of tussen de landen onderling? Hier ga ik even de toelichting van lezen. Kom er op terug.

27: De EU moet meer geld uitgeven aan ontwikkelingshulp.

Nou, als je die Europese landbouwsubsidies afschaft en multinationals in derdewereldlanden veel strakker aan banden legt dan vraag ik me af of dat nodig is.

28: De EU moet de import van Israëlische producten uit de in 1967 bezette gebieden boycotten.

Alles wat je wat betreft het Israëlisch/Palestijns conflict onderneemt heeft in mijn ervaring de neiging bijzonder snel hypocriet uit te pakken. Maar voor ik weer al te subjectief wordt; ik brand mijn handen hier liever niet aan.

29: Er moet één permanente EU-zetel in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN) komen.

Moeten Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk er dan uit? Volgens sommigen wel (op tweederde van de video). Overigens is een algehele reform van de Veiligheidsraad een veelbesproken ondwerp, hoewel de kans dat dat gebeurt klein lijkt.

30: Nederland moet uit de EU stappen.

Ja. Sowieso. Ik vond het toch al niet meer leuk.

Klik hier voor deel 1 en deel 2.

,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.